Is Protestant conversion a form of protest?; Urban and upland Protestants in Southeast Asia

O. Salemink

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelChristianity and the state in Asia; Complicity and conflict
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit