Is the evaporation water loss of Knot Calidris canutus higher in tropical than in temperate climates?

N. Verboven, T. Piersma

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Is the evaporation water loss of Knot Calidris canutus higher in tropical than in temperate climates?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences