Is there a ''file drawer problem'' in biological research?

V. Bauchau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-409
  TijdschriftOikos
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit