Is Tourist a Secular Pilgrim or a Hedonist in Search of Pleasure?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

375 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)235-267
TijdschriftTourism Recreation Research
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit