Is zelfplagiaat nu echt zo erg?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-12
Aantal pagina's1
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 09 jan 2014

Citeer dit