La correspondance d’Isabelle de Charrière: analyser l’échelle européenne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)64-81
Aantal pagina's18
TijdschriftCahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers
Volume2015
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 18 feb 2016

Citeer dit