Islam and polity in Indonesia; An intriguing case study

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftResearch Monographs on the Muslim World
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit