Islam and Secular Citizenships in the Netherlands, United Kingdom and France, written by Carolina Ivanescu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-385
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Muslims in Europe
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 sep. 2019

Citeer dit