Islam in Aru: Oral traditions and Islamization processes from the early modern period to the present

Emilie Wellfelt, Sonny Djonler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)160-183
TijdschriftIndonesia and the Malay World
Volume47
Nummer van het tijdschrift138
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit