Islamizing formal education; Integrated Islamic school and a new trend in formal education institution in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftRSIS Working Paper
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit