Ismene Krishnadath: de enige bekroonde Surinaamse schrijfster van jeugdboeken; Literatuur zonder leeftijd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftLiteratuur Zonder Leeftijd
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit