Isohalines in the Delta area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. Classification of waters in the Delta area according to their chlorinity and the changes in these waters caused by hydro-technical constructions

R. Peelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)575-597
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit