Isolated systolic hypertension and vessel wall thickness of the carotid artery: the Rotterdam Elderly Study

M.L. Bots, A. Hofman, A.M. de Bruyn, P.T.V.M. de Jong, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

250 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-69
TijdschriftArteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology
Volume13
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit