Isolation and characterization of bioethanol producing wild yeasts from bio-wastes and co-products of sugar factories

Estifanos Hawaz, Mesfin Tafesse, Anteneh Tesfaye, Dereje Beyene, Solomon Kiros, Gessese Kebede, Teun Boekhout, Bart Theelen, Marizeth Groenewald, Ayantu Degefe, Sissay Degu, Alene Admas, Diriba Muleta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Yeasts are widely used for the production of bioethanol from biomasses rich in sugar. The present study was aimed at isolating, screening, and characterizing fermentative wild yeast recovered from bio-waste and co-products of Ethiopian sugar factories for bioethanol production using sugarcane molasses as a substrate.
Originele taal-2Engels
TijdschriftAnnals of Microbiology
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isolation and characterization of bioethanol producing wild yeasts from bio-wastes and co-products of sugar factories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit