Isolation of deletion alleles by G4 DNA-induced mutagenesis.

D.B. Pontier, E. Kruisselbrink, V. Guryev, M. Tijsterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Metazoan genomes contain thousands of sequence tracts that match the guanine-quadruplex (G4) DNA signature G(3)N(x)G(3)N(x)G(3)N(x)G(3), a motif that is intrinsically mutagenic, probably because it can form secondary structures during DNA replication. Here we show how and to what extent this feature can be used to generate deletion alleles of many Caenorhabditis elegans genes.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)655-657
TijdschriftNature Methods
Volume6
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isolation of deletion alleles by G4 DNA-induced mutagenesis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit