Isolation of deletion alleles by G4 DNA-induced mutagenesis.

D.B. Pontier, E. Kruisselbrink, V. Guryev, M. Tijsterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Isolation of deletion alleles by G4 DNA-induced mutagenesis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds