Isozyme variability among isolates of Phaeoisariopsis griseola

W.H.P. Boshoff, W.J. Swart, Z.A. Pretorius, M.M. Liebenberg, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit