Isozyme variability among isolates of Phaeoisariopsis griseola in southern Africa

W.H.P. Boshoff, W.J. Swart, Z.A. Pretorius, M.M. Liebenberg, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  227 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)344-349
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume45
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit