Issue: The Semantic Web for all

Christophe Dominique Marie Guéret (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftSemantic Web Journal
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit