istorical archaeology: An Avenue for Haitian History

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-44
TijdschriftSociety for Historical archaeology Newsletter
Volume54
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit