It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)131-139
Aantal pagina's9
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume55
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit