It fertutearzjen fan it Frysk - De verwaarlozing van het Fries: Oratie uitgesproken op woensdag 4 maart 2020, 16.15 uur, vanwege zijn hoogleraarschap Sociolinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de taalvariëteiten in Fryslân, in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
UitgeverijFryske Akademy
Aantal pagina's47
StatusGepubliceerd - 31 jul. 2021

Publicatie series

NaamFryske Akademy
Volume1120

Citeer dit