It Frysk ferbynt: Taspraak Betinking Slach by Warns 1345

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  41 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Fries
  Pagina's (van-tot)14-15
  Aantal pagina's2
  TijdschriftSwingel
  StatusGepubliceerd - sep 2014

  Citeer dit