“It is ek mar fan in boer fan it lân”. Klaas Cornelis Nijdam (1774–1845), een Fries dichtende eigenerfde boer

S.A. Schoustra, J.A. Nijdam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)147-183
Aantal pagina's37
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume90
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit