‘It’ Is Not for Everyone: Variation in Speakers’ Evaluation of Sociopragmatic Pronouns in Limburgian

Joske Piepers, Ad Backus, Jos Swanenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's18
TijdschriftLanguages
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit