“It is our task, our duty to spread the light throughout the Indies”. ‘Native’ education in the Netherlands Indies 1848-1873

A.C.M. Kappelhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's25
Tijdschriftwww.academia.edu
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit