It Kirkê-ferhaal yn de oersetting fan Klaas Bruinsma [Review of: . Odysseia (oers. K. Bruinsma)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)21-29
TijdschriftHjir: Frysk literêr tydskrift
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit