It midfryske brulloftsfers en in part fan 'e epitalamyske tradysje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)76-92
Aantal pagina's17
TijdschriftPhilologia Frisica: lêzingen en debatten Fryske Filologekongres
Volume10
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit