It nije Europeeske Hânfest foar minderheidstalen

A.M.J. Riemersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

365 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)42-47
Aantal pagina's6
TijdschriftDe Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit