It pays to be sweet: sugars in mutualistic interactions

F.L. Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Fries
  Pagina's (van-tot)165-170
  TijdschriftBiologist
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit