It 'Wurdboek fan de Fryske taal' is klear. En wat sille de leksikografen no?

P.Y.J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 12 nov. 2011

Citeer dit