It wurdsje 'mars' yn it wurk fan Eelke Meinerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)80-84
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume42
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit