It's already gone too far; Women and the transition into marriage in Lombok, Indonesia

M. Platt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)76-90
TijdschriftThe Asia Pacific Journal of Anthropology
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit