ITS and b-tubulin phylogeny of Phaeoacremonium and Phaeomoniella spp.

M. Groenewald, J.C. Kang, P.W. Crous, W. Gams

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)651-657
  TijdschriftMycological Research
  Volume105
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit