‘It’s like a double-edged sword’: Understanding Confucianism’s role in activity participation among first-generation older Chinese migrants in the Netherlands and Belgium

H. Pan, T. Fokkema, R. Wang, S. Dury, L. De Donder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-252
TijdschriftJournal of Cross-Cultural Gerontology
Volume36
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum21 aug. 2021
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2021

Citeer dit