‘It’s like a double-edged sword’: Understanding Confucianism’s role in activity participation among first-generation older Chinese migrants in the Netherlands and Belgium

H. Pan, T. Fokkema, R. Wang, S. Dury, L. De Donder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Cross-Cultural Gerontology
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 21 aug 2021

Citeer dit