It's not Dutch to close the curtains. Visual struggles between the public and private realm in a multi-ethnic neighbourhood in the Netherlands. In: Home Cultures

H.M. van der Horst, J. Messing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-38
TijdschriftHome Cultures
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit