'It's the climate, stupid'. De wereldcrisis van de zeventiende eeuw [Review of: Geoffrey Parker, Global crisis. War, climate change and catastrophe in the seventeenth century (New Haven 2013)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)716-717
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume127
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit