IV2 in het Middeldrents en de Subjunctief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

189 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)126-166
TijdschriftTaal & Tongval
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit