IV2 in het Middelnederlands, IPI in het Fries en de distributie van subjunctieven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)205-224
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit