Ivo Schöffer en 'zijn' Biografisch Woordenboek van Nederland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorici.nl
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit