Jamie LOD-iver: Enriching Historical Recipes with Linked Open Data

Melvin Wevers, Marieke van Erp, Hugo Huurdeman, Richard L. Zijdeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit