Janneke Spoelstra, Jantsje Post, Arjan Hut (2007) Prisma Woordenboek Fries [Review of: J Spoelstra (2007) Prisma Woordenboek Fries]

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)150-153
TijdschriftIt Beaken
Volume3/4
Nummer van het tijdschrift69
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit