Janua (Dexiospira) brasilliensis (Grube) (Polychaeta: Spirorbidae): a new record from the south-west Netherlands

A.T. Critchley, C.H. Thorp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-8
  TijdschriftZoölogische Bijdragen
  Volume31
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit