Jarak, the short history of Jatropha projects in Indonesia

J. Vel (Redacteur), Deasy Simandjuntak (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Plaats van productieLeiden
UitgeverijIIAS
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit