Jasmonic Acid and Ethylene Signaling Pathways Regulate Glucosinolate Levels in Plants During Rhizobacteria-Induced Systemic Resistance Against a Leaf-Chewing Herbivore

Nurmi Pangesti, Michael Reichelt, Judith E. van de Mortel, Eleni Kapsomenou, Jonathan Gershenzon, Joop J.A. van Loon, Marcel Dicke, Ana Pineda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

94 Citaten (Scopus)
211 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Jasmonic Acid and Ethylene Signaling Pathways Regulate Glucosinolate Levels in Plants During Rhizobacteria-Induced Systemic Resistance Against a Leaf-Chewing Herbivore'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds