Jasmonic acid-induced changes in Brassica oleracea affect oviposition preference of two specialist herbivores.

M. Bruinsma, N.M. Van Dam, J.J.A. van Loon, M. Dicke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  76 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Jasmonic acid-induced changes in Brassica oleracea affect oviposition preference of two specialist herbivores.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds

  Earth & Environmental Sciences