“Je had als vrouw al een achterstand, maar als Joodse vrouw nog veel sterker”: Joodse vrouwen in de vrouwenbeweging (1870-1940)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Artikel over de oververtegenwoordiging van Joodse vrouwen in de vooroorlogse vrouwenbeweging.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorica
Volume2021
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - okt. 2021

Citeer dit