Jeremy Menchik, Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance Without Liberalism

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)320-322
TijdschriftSouth East Asia Research
Volume25
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit