'Jewish Ethics and Women's Work in the Late Medieval and Early Modern Arab-Islamic World'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-164
Aantal pagina's24
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume56
Nummer van het tijdschriftSpecial Issue
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit