Jewish Representatives or Representatives of the Jews? Jewish Politicians in the Netherlands 1848-1914

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftPerush: an online journal of Jewish scholarship and interpretation
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit